IT Solution Theme

Những hình thức múa lân sư rồng tại Việt Nam


Mỗi hình thức múa lân sư rồng lại mang một ý nghĩa riêng của nó. Trong việc tổ chức sự kiện khai trương Múa một Lân thể hiện sự dũng mãnh vươn lên, một mình đột phá; múa hai lân thể hiện sự hữu hảo giao hòa, múa ba lân mang ý nghĩa phước lành của 3 vụ thần Phúc - Lộc - Thọ, Tứ Lân là thể hiện đời đời hưng thịnh, và bình an đến cho gia chủ...


1. Song Lân Báo Hỷ - Lân Du Hành

2 lân 
1 Trống 
1 Địa / Thần Tài
1 Xẻng 
1 Chiên
2 câu liễn chúc mừng 
1 pháo kim tuyến.


2. Song Lân Báo Hỷ - Tứ Trống Báo Tin Mừng - Lân Du Hành

2 lân - 4 trống
1 Trống 
1 Địa / Thần Tài
1 Xẻng 
1 Chiên
2 câu liễn chúc mừng 
1 pháo kim tuyến.

3. Song Lân Báo Hỷ - Bát Trống Báo Tin Mừng - Lân Du Hành

2 lân - 8 trống
1 Trống 
1 Địa / Thần Tài
1 Xẻng 
1 Chiên
2 câu liễn chúc mừng 
1 pháo kim tuyến.


4. Tứ Quý Bình An - Lân Du Hành

4 lân 
1 Trống 
1 Địa / Thần Tài
1 Xẻng 
1 Chiên
2 câu liễn chúc mừng 
1 pháo kim tuyến.


5. Tứ Quý Bình An - Tứ Trống Báo Tin Mừng - Lân Du Hành
4 lân - 4 trống
1 Trống 
1 Địa / Thần Tài
1 Xẻng 
1 Chiên
2 câu liễn chúc mừng 
1 pháo kim tuyến.


6. Tứ Quý Bình An - Bát Trống Báo Tin Mừng - Lân Du Hành
4 lân - 8 trống
1 Trống 
1 Địa / Thần Tài
1 Xẻng 
1 Chiên
2 câu liễn chúc mừng 
1 pháo kim tuyến.


7. Lục Lân Báo Hỷ - Lân Du Hành
6 lân 
1 Trống 
1 Địa / Thần Tài
1 Xẻng 
1 Chiên
2 câu liễn chúc mừng 
1 pháo kim tuyến.

Lục lân báo hỷ, bát trống báo tin mừng là hình thức phong thủy tốt nhất, cầu mong tài lộc vào đầy nhà. 

8. Lục Lân Báo Hỷ - Bát Trống báo Tin Mừng - Lân Du Hành
6 lân - 8 trống
1 Trống 
1 Địa / Thần Tài
1 Xẻng 
1 Chiên
2 câu liễn chúc mừng 
1 pháo kim tuyến.


9. Thiên Long Giáng Trần
1 Rồng 
1 Trống 
1 Địa / Thần Tài
1 Xẻng 
1 Chiên
2 câu liễn chúc mừng 
1 pháo kim tuyến.


10. Lục Lân Báo Hỷ - Bát Trống 
6 lân - 8 trống - 1 rồng
1 Trống 
1 Địa / Thần Tài
1 Xẻng 
1 Chiên
2 câu liễn chúc mừng 
1 pháo kim tuyến.

Nếu các bạn cần lời khuyên về múa lân sư rồng, tổ chức khai trương thì có thể liên hệ với Đại Lâm để nhận được lời khuyên tốt nhất nhé. THÔNG TIN LIÊN HỆ

  • 138 Trần Bình, Hà Nội
  • 090 320 5559
  • sales.dailamevent@gmail.com

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn miễn phí, nếu bạn có bất kì thắc mắc hay câu hỏi nào, chúng tôi sẽ sẵn sàng tư vấn và giải đáp.